Excel VBA – zawijanie wierszy (rozdzielanie łańcuchów znaków)

No Comments

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się stringami. Ale nie cieszcie się za bardzo.

Napotkałem ciekawy problem w pewnym wspaniałym systemie pewnej wspaniałej polskiej firmy. W danych do faktury nazwa podmiotu miała trzy linijki – były to trzy osobne pola o maksymalnej długości 50 znaków. Głupota, ale co ja tam wiem.

Klient wpisując dane do faktury w sklepie internetowym miał na nazwę jedno pole, co jest bardziej sensowne. No i trafiliśmy w końcu na kogoś, kto miał nazwę dłuższą niż 50 znaków, co spowodowało kupę śmiechu… dobra, spowodowało to ochrzan biednego WRonX’a. Trzeba było sobie z tym jakoś poradzić

Co chcemy zrobić? Chcemy rozbić długiego stringa na kilka mniejszych. Ale żeby było ładniej, chcemy go rozbić w konkretnych miejscach – dokładniej w miejscu spacji.

Nie będę tłumaczył po kolei, jak to działa, bo dodałem tyle komentarzy, że funkcja jest dwukrotnie dłuższa, niż była. Miłego korzystania:

 

Function wrapString(longString As String, maxLen As Integer) As String()
  Dim strArr() As String
  ReDim Preserve strArr(0)
 
  ' jesli nie trzeba rozbijac, bo podany string jest krotszy, niz
  ' maksymalna dlugosc linijki:
  If Len(longString) maxLen Then
        strArr(actualIndex) = Mid(tmpArr(i), 1, maxLen)
        ' powieksz tablice, skocz do nowej linii
        actualIndex = actualIndex + 1
        ReDim Preserve strArr(actualIndex)
        ' obcinamy poczatek "wyrazu"
        tmpArr(i) = Mid(tmpArr(i), maxLen, Len(tmpArr(i)) - maxLen + 1)
        ' wroc do tego samego "wyrazu" przy nastepnym przebiegu petli
        i = i - 1
        GoTo continueLoop ' nienawidze VBA... GoTo Hell!
      End If
      ' "wyraz" ma dobra dlugosc, a linia jest pusta, bezposrednie przypisanie
      strArr(actualIndex) = tmpArr(i)
      i = i + 1
      If i > UBound(tmpArr) Then GoTo continueLoop ' a fe...
    End If
 
    ' czy mozemy jeszcze dodac kolejny "wyraz" do aktualnej linii?
    If Len(strArr(actualIndex) & " " & tmpArr(i)) > maxLen Then
      ' powieksz tablice, skocz do nowej linii
      actualIndex = actualIndex + 1
      ReDim Preserve strArr(actualIndex)
      ' wroc do tego samego "wyrazu" przy nastepnym przebiegu petli
      i = i - 1
    Else
      ' mozna dokleic na koncu linii
      strArr(actualIndex) = strArr(actualIndex) & " " & tmpArr(i)
    End If
continueLoop: ' die, VBA! DIE!
  Next i
 
  ' oszczędność przede wszystkim
  For i = LBound(strArr) To UBound(strArr): strArr(i) = Trim(strArr(i)): Next i
 
  wrapString = strArr ' yeaaa...
End Function

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *