PHP – generowanie QR Code w Google Charts API

1 Comment

WRonX.net Szukałem niedawno sposobu na generowanie QR Code w PHP. Jednakże jako zwolennik szybkich i gotowych (i darmowych) rozwiązań, po porównaniu wkładu pracy, postanowiłem użyć Google Charts API. Rozwiązanie to jest lekkie, łatwe i przyjemne.

Wszystko, czego potrzebujemy, to jedna linijka, wyświetlająca plik graficzny. Po podaniu odpowiednich danych, Googlowe API samo zajmuje się generacją. Więc po co się męczyć?

Ta linijka to:

print '<img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=' . $width . 'x' . $height . '&chl=' . htmlentities(urlencode($dane)) . '&choe=' . $encoding . '&chld=' . $error . '|' . $margin . '"><br>';

No dobrze, trochę to długie. Dlatego proponuję inny przykład, ze standardowymi ustawieniami:

print '<img src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=150x150&chl=' . htmlentities(urlencode($dane)) . '"><br>';

Jak widać, całość jest prosta jak świński ogon, nie obciąża łącza ani zasobów naszego serwera, jest to rozwiązanie szybkie i darmowe. Brać i używać!

Przykłady w praktyce:
[ przykład prosty | przykład rozbudowany ]

Warto przyjrzeć się również pozostałym możliwościom Google Charts API.

Categories: Internet, PHP, Zabawy z kodem Tags: Tagi:, , , ,

One thought on “PHP – generowanie QR Code w Google Charts API”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *