Excel VBA – obsługa elementów ListBox’a

4 Comments

Chcąc – nie chcąc, czasem trzeba. Jak widać, wpisy zostały zdominowane przez VBA, ale lepiej mieć content, niż nie mieć, więc dokładam znowu coś od siebie.

W dzisiejszym odcinku dowiemy się, jak wyciągnąć liczbę zaznaczonych elementów listy ListBox, jak wyciągnąć te elementy, jak dodać gotowy element do listy i na dokładkę – otrzymamy pierwszy zaznaczony element.

DISCLAIMER: (cokolwiek to znaczy) jestem świadomy, że przedstawiane tu rzeczy są trywialne aż do mdłości, ale skoro działają, mogę komuś ułatwić życie, przedstawiając je w formie krótkich snippetów.

Ilość zaznaczonych elementów listy

Dotyczy list o wlaściwości MultiSelect równej fmMultiSelectMulti lub fmMultiSelectExtended, przy single-select też zadziała, ale oczywiście zwróci 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
Public Function countSelected(myList As MSForms.ListBox) As Integer
  countSelected = 0
  For a = 0 To myList.ListCount - 1
    If myList.Selected(a) Then
      countSelected = countSelected + 1
    End If
  Next
End Function

Pierwszy zaznaczony element listy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
'jesli nic nie zaznaczono, zwroci -1, jesli zaznaczono, zwraca
'indeks zaznaczonego elementu
Public Function firstSelected(myList As MSForms.ListBox) As Integer
  firstSelected = -1
  For a = 0 To myList.ListCount - 1
    If myList.Selected(a) Then
      firstSelected = a
      Exit For 'po co sie meczyc dalej
    End If
  Next
End Function

Wszystkie zaznaczone elementy listy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
'zwraca tablice indeksow zaznaczonych elementow
Public Function allSelected(myList As MSForms.ListBox) As Integer()
  Dim returnArray() As Integer
  counter = 0
  For a = 0 To myList.ListCount - 1
    If myList.Selected(a) Then
      ReDim Preserve returnArray(counter)
      returnArray(UBound(returnArray)) = a
      counter = counter + 1
    End If
  Next
 
  allSelected = returnArray()
End Function

Dodawanie tablicy do listy

Ta funkcja jest ułatwieniem wyłącznie w przypadku wielokolumnowych list

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Public Sub addToList(myList As MSForms.ListBox, element() As String)
  'jesli liczba kolumn nie zgadza sie z liczba pol tablicy:
  If UBound(element) - LBound(element) + 1 <> myList.ColumnCount Then
    MsgBox "Niepoprawne wywołanie, zastrzel programistę...", vbCritical + vbExclamation
    Exit Sub
  End If
 
  myList.AddItem (element(LBound(element)))
  For a = LBound(element) + 1 To UBound(element)
    myList.List(myList.ListCount - 1, a - LBound(element)) = element(a)
  Next
End Sub

Mam nadzieję, że Excelowo – VisualBasicowy cykl szybko się skończy, bo szlag mnie trafia, kiedy muszę pisać w języku, który za błąd uznaje średnik na końcu wiersza… :)

4 thoughts on “Excel VBA – obsługa elementów ListBox’a”

 1. Normalnie za ten kod :


  myList.AddItem (element(LBound(element)))
  For a = LBound(element) + 1 To UBound(element)
  myList.List(myList.ListCount – 1, a – LBound(element)) = element(a)
  Next

  Masz u mnie browara , dzięki.

 2. Witam
  ciekawa strona kursu VBA,
  lecz poszukuję więcej informacji na temat funkcji Check Box i Option Button, przede wszystkim do jakich celów je używać.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *