Excel VBA i aktywne (realtime) filtrowanie ListBox/ComboBox

4 Comments

Jak już wspominałem onegdaj, bywa w życiu każdego PHPowca taki moment, kiedy staje przed koniecznością napisania makra w Excelowym VBA… Nie, wróć… to chyba tylko ja tak mam. W każdym razie – czasem trzeba. Dzisiejszy odcinek poświęcimy aktywnemu filtrowaniu listy. Jak toto wygląda, każdy powinien wiedzieć. Otóż jest sobie lista As ListBox oraz pole As TextBox. I w trakcie wpisywania czegoś do pola chcemy mieć na liście tylko te wartości, które pasują do wartości pola

Trik polega na tym, że po załadowaniu całej listy, należy ją skopiować do tablicy, a następnie owej tablicy używać jako punktu odniesienia.

Oczywiście zwykłe filtrowanie byłoby zbyt proste (iterowanie tablicy i sprawdzanie, czy coś Like coś_innego, jeśli tak, dodawanie do listy). Dlatego postanowiłem przedstawić tu uniwersalny sposób filtrowania, dla dowolnej ilości list i pól tekstowych na aktywnej UserForm.

Do dzieła. Najpierw należy zadeklarować zmienną, w której przechowywać będziemy kopię naszej listy:

Public tmpList() As String

Ja na wszelki wypadek stworzyłem sobie tablicę globalną, jakbym chciał jeszcze gdzieś ją wykorzystać.

WAŻNE: W Excelowym VBA zmienne globalne Public deklarujemy w przestrzeni wolnej (nie wewnątrz żadnej funkcji/prodcedury) w module.

Należy też zauważyć, że funkcje zapisujące i filtrujące są uniwersalne, ale backup każda lista powinna mieć osobny.

Zakładam, że mamy już utworzony obiekt filtrowany ListBox oraz filtrujący TextBox. Nazwijmy je… jak chcemy :)
Po wypełnieniu listy, należy stworzyć we wspomnianej tablicy jej kopię zapasową:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Sub saveList(myList As MSForms.ListBox, myBackup() As String)
  'na początek zmiana rozmiaru tablicy...
  ReDim myBackup(0 To myList.ListCount - 1, 0 To myList.ColumnCount - 1)
 
  'zauwazmy, ze funkcja bedzie dzialac dla dowolnej ilosc kolumn listy
  For a = LBound(myBackup, 1) To UBound(myBackup, 1)
    For b = LBound(myBackup, 2) To UBound(myBackup, 2)
      If Not IsNull(myList.List(a, b - LBound(myBackup, 2))) Then
        myBackup(a, b) = myList.List(a, b - LBound(myBackup, 2))
        'konstrukcja "b - LBound(myBackup, 2)" zabezpiecza przez 
        'innym indeksem początkowym tablicy zapasu
      End If
    Next
  Next
End Sub

UWAGA 1: jak powszechnie wiadomo, obiekty przekazywane są do funkcji domyślnie przez referencję, więc możemy sobie odpuścić ByRef w deklaracji argumentów funkcji.
UWAGA 2: deklaracja argumentu jako myList As ListBox nie powiedzie się. W Excelowym VBA są dwa rodzaje obiektów typu ListBox, nam chodzi o ten, który znajduje się w MSForms.
UWAGA 3: oczywiście wywołujemy funkcję bez nawiasów saveList myListBox1, tmpList

Doskonale, mamy listę z danymi, mamy też jej zapas. Co dalej? Ano funkcja filtrująca. Jest ona żenująco prosta:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Sub filterList(myList As MSForms.ListBox, myTextBox As MSForms.TextBox, myBackup() As String)
  myList.Clear
 
  If myTextBox.Text = "" Then
    ' zapobiegamy dublowaniu wartosci
    For a = LBound(myBackup, 1) To UBound(myBackup, 1)
      myList.AddItem (myBackup(a, LBound(myBackup, 2)))
      For b = LBound(myBackup, 2) + 1 To UBound(myBackup, 2)
        myList.List(a, b - LBound(myBackup, 2)) = myBackup(a, b)
      Next
    Next
 
    Exit Sub
  End If
 
  For a = LBound(myBackup, 1) To UBound(myBackup, 1)
    'filtrujemy dla wszystkich widocznych kolumn
    tmp = Split(myList.ColumnWidths, ";")
 
    'nieokreslone rozmiary kolumn, czyli wszystkie widoczne:
    If UBound(tmp) <> -1 Then 
      x = myList.ColumnCount - 1
    Else
      x = 0
    End If
 
    For b = 0 To x
      isVisible = False
      If UBound(tmp) < b Then
        isVisible = True
      ElseIf tmp(b) <> "0 pt" Then 'nie mozna wywolac tmp(b) jesli UBound(tmp) < b
        isVisible = True
      End If
 
      If isVisible = True And _
      LCase(myBackup(a, b)) Like "*" & LCase(myTextBox.Text) & "*" Then
        myList.AddItem (myBackup(a, 0))
        For c = LBound(myBackup, 2) To UBound(myBackup, 2)
          If Not IsNull(myBackup(a, c)) Then
            myList.List(myList.ListCount - 1, c) = myBackup(a, c)
          End If
        Next
      End If
    Next
  Next
 
End Sub

Powodzenia!

4 thoughts on “Excel VBA i aktywne (realtime) filtrowanie ListBox/ComboBox”

 1. Witam,

  Po całkiem długich poszukiwaniach trafiłem na ten temat i wygląda na to, że w 100% rozwiąże mój problem. Mam jedynie problem ze zrozumieniem w jaki sposób jest tu zdefiniowana lista, nie ma żadnej nazwy skoroszytu. Czy mógłbyś wyjaśnij odrobinę w jaki sposób jest to zrobione. W VBA narazie raczkuje.

  Pozdrawiam ( i życzę Wesołych Świąt przy okazji :))
  Rafal

  1. @Rafal:
   No, jak człowiek trochę zaśpi, to i parę miesięcy na bloga nie zagląda, najmocniej przepraszam.
   Co do Twojego pytania, nie ma nazwy skoroszytu, bo w tym konkretnym przypadku operujemy na liście w postaci ComboBox utworzonej w okienku (formie?), tedy nie ma możliwości odwołania się do skoroszytu/arkusza etc.

 2. Hej, właśnie tego dokładnie szukałem. Można prosić o jakiś prosty przykład na pliku ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *